Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.klusbedrijfraymond.nl.

 

PRIVACY STATEMENT

Klusbedrijf Raymond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Klusbedrijf Raymond houdt zich hierbij dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Contactgegevens:

Klusbedrijfraymond

Prinses amaliapad 5

3257 CB Ooltgensplaat

 

06-10330505

info@klusbedrijfraymond.nl

www.klusbedrijfraymond.nl

 

KVK: 69918139

BTW-ID: NL001641150B10 

IBAN: NL15 ABNA 0247255521

Wij zijn er van bewust dat wij als bedrijf een verantwoordelijkheid hebben in het beschermen van uw privacy.  U dient zich ervan bewust te zijn dat KlusbedrijfRaymond niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten en deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KlusbedrijfRaymond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voornaam
Achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we vantevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

KlusbedrijfRaymond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om telefonisch of per mail contact met u op te  kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om telefonisch of per mail contact met u op te nemen voor het toesturen en/of bespreken van een offerte
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Het afhandelen van uw betaling
KlusbedrijfRaymond verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bewaarttermijn van persoonsgegevens

KlusbedrijfRaymond bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgens bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoongegevens,

Bewaartermijn personalia klant: altijd 7 jaar

Reden: Contact t.b.v dienstverlening/ fiscale bewaarplicht

Bewaartermijn gegevens contactformulier website: 30 dagen tenzij prospect wordt omgezet naar betalende klant.

Reden: contact t.b.v dienstverlening/ fiscale bewaarplicht

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

KlusbedrijfRaymond verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

KlusbedrijfRaymond gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KlusbedrijfRaymond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klusbedrijfraymond.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KlusbedrijfRaymond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  info@klusbedrijfraymond.nl

 

Veranderingen

De privacyverklaring zou gewijzigd kunnen worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.   

VRAGEN 

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

Klusbedrijf Raymond

Prinses amaliapad 5

3257 CB Ooltgensplaat

0610330505

of stuur een e-mail naar:  info@klusbedrijfraymond.nl

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij omgegaan zijn met uw reactie heeft u ten alle tijden het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.